RECA

Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger

 

Tsutsar tumati : TUTA

Publié le samedi 6 janvier 2018

Tsutsar tumati : TUTA

Manoman kasar Nijar sun jima suna fama da wata tsutsa dake fu fude diyan tumati ; aman yau da hekaru uku (3), wata karamar tsutsa ta bullo,wanda har yanzu manoma basu gane ta ba,wanan sabuwar tsusta kankanuwa ce aman banar da takeyi nasa manoma asara diyawa wanda har ta kai gasa manoman kin noman na tumati ; wanan tsutsa ita ce ake cema TUTA.

Télécharger Tuta Haoussa, 6 pages, 1,1 Mo.

TOMATO NOONIZO KAN SE I GANE “TUTA”

A te alwati kan iri Niger laabu alfarey i go gadi sanday tomato farmo do zaama noonize fono goono kan ga tomato fuunu fuunu. A to jiiri hinza kan noonize tagi fo banguay noonizo din ga kaina gumo ;amma halla ga ka sohon alfarey mana fahame ase ; hasarawo booba kan agate se, nga no nan alfari foyan na tomato farmo gaayi.

Télécharger Tuta Zarma, 6 pages, 1 Mo.

Répondre à cet article